A- A A+

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Miasta Piechowice, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.
Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl
Wypełnione w wersji elektronicznej i w sposób tradycyjny - wydrukowane i wypełnione w formie odręcznej formularze na adres: Urząd  Miasta Piechowice  58-573 Piechowice ul. Kryształowa 49,    sekretariat- z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety2030”        
Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest:  Iwona Sobaś-Łużniak;
Radek Burchacki.

 

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

    11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

Projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030 »

 

Terminy spotkań konsultacyjnych w ramach konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Sudety 2030”

 

09.07.2018 13.00-15.00 Jeleniogórski, m. Jelenia Góra Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra prof. Marian Kachniarz

RELACJA Z III SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO ORAZ PUNKTU KONSULTACYJNEGO, PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRAC NAD MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) DLA REJONU ULIC: KRYSZTAŁOWEJ (DAWNA ŻYMIERSKIEGO),  TURYSTYCZNEJ I CHAŁUBIŃSKIEGO W PIECHOWICACH

Gmina Piechowice jest w trakcie opracowywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) rejonu ulic: Kryształowej (dawna Żymierskiego),  Turystycznej i Chałubińskiego w Piechowicach.

Plan miejscowy decyduje o tym, jak ma wyglądać przestrzeń, w której mieszkamy i którą użytkujemy, oraz co i na jakich warunkach można budować. Określa m.in. gdzie będzie można
(i gdzie nie będzie można) postawić budynek mieszkalny, oborę czy zakład przemysłowy, gdzie zachować tereny cenne przyrodniczo, jak będzie w przyszłości wyglądał układ dróg, gdzie powstanie teren rekreacyjny itd.

pełna treść relacji »

 1. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 26B, 27
 2. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 19C, 20, 21A, 21C, 21D, 22, 23, 24, 24A
 3. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kryształowej obejmującej budynki o nr: 86 i 87
 4. Ankieta dotycząca zmiany numeracji porzadkowej budynków o numerach 1B, 2A, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 12, 16, 17, 17A, 18, 20A, 24C części ul. Kolonijnej- bez zmiany nazwy ulicy
 5. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Przemysłowej obejmującej budynki o nr: 8, 9, 10
 6. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kryształowej obejmującej budynki o nr: 83, 89, 90, 90A, 93, 93A, 96, 96A
 7. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 33, 34
 8. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 26, 26A, 28, 30
 9. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 23, 25, 27, 31, 35
 10. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 11, 13, 13A
 11. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 21
 12. Ankieta dotycząca zmiany adresu budynku połozonego przy ul. Łowieckiej 4
 13. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 14,19

Zarządzenia dotyczące zmiany nazw ulic w Piechowicach (od nr 72 do 84) »Reklamy:
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.