A- A A+

Szanowni Państwo, Drodzy Interesanci

Gmina Miejska Piechowice reprezentowana przez Burmistrza Miasta Piechowice szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności interesantów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.
Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów rodo znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – Gmina Miejska Piechowice względem podmiotu danych - czytaj »

Jednocześnie informujemy Państwa, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta Piechowice, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w obiektach administrowanych przez Gminę Miejską Piechowice, a także jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Piechowice, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Gminę Miejską Piechowice i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Piechowice na szkodę został wprowadzony monitoring wizyjny. Szczegółowe informacje na temat monitoringu wizyjnego znajdują się w tzw. klauzuli monitoringu wizyjnego administratora danych – Gmina Miejska Piechowice względem podmiotu danych - czytaj »

W związku z tym, iż każda jednostka organizacyjna z dniem 25.05.2018 r. powinna przetwarzać dane osobowe podmiotów danych w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO” chcemy przedstawić Państwu „Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Gminie Miejskiej Piechowice” - czytaj »

W celu zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi przedmiotową problematyką prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:
1.    Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) - RODO
2.    Sprostowaniem nr 8088/18 z maja 2018 r. do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – SPROSTOWANIE RODO
3.   Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) - UODO

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.