A- A A+

tn plakat malarstwo jeńców

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski, pełna treść ogłoszenia »

Do końca roku mieszkańcy woj. dolnośląskiego mają możliwość wykonania darmowego i anonimowego testu na obecność wirusa HCV, odpowiedzialnego za wirusowe zapalenie wątroby typu C. Badania te można wykonać w poniższych placówkach ALAB laboratoria:

•         Bogatynia, ul. Mickiewicza 11a
•         Bogatynia, Pocztowa 13
•         Bolków, ul. Wysokogórska 6
•         Jelenia Góra, ul. Różyckiego 6
•         Jelenia Góra, ul. Moniuszki 5a
•         Kowary, ul. Sanatoryjna 15
•         Legnica, ul. Płk. Karola Myrka 4b
•         Lubin, ul. Jana Pawła II 92
•         Oborniki Śląskie, ul. M.C. Skłodowskiej 31/I
•         Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1
•         Polkowice, ul. Chełmońskiego 5a
•         Syców, ul. Oleśnicka 25
•         Wałbrzych, ul. Chrobrego 2
•         Wałbrzych, ul. Obrońców Westerplatte 39
•         Wrocław, ul. Legnicka 56
•         Wrocław, ul. Nauczycielska 2
•         Wrocław, ul. Hubska 76a
•         Wrocław, ul. Joannitów 10/12
•         Wrocław, ul. Ślężna 122/U5
W ubiegłym roku chorobę tę wykryto u 371 osób w województwie, a wystarczy 15 minut i kilka kropli krwi, aby być pewnym czy nie doszło do zakażenia (zabiegi fryzjerskie, manicure, zabiegi stomatologiczne). Wirus HCV jest podstępny, gdyż jego objawy często są mylone z objawami grypopodobnymi. Nieleczony niszczy wątrobę, prowadząc do jej marskości i rozwoju raka wątroby. Warto skorzystać z takich badań i sprawdzić stan swojego zdrowia.

ogłoszenie25102019

https://24jgora.pl/artykul/uwaga-czasowo-zamkniete/831552

W związku z wycinką drzew niebezpiecznych od 23 października (środa) do odwołania, szlak zielony wzdłuż Kamiennej, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego będzie zamknięty dla ruchu turystycznego.
Natomiast 25 października (piątek), dodatkowo zostanie czasowo wyłączony z ruchu turystycznego szlak niebieski i czarny do wodospadu Szklarki od strony parkingu przy drodze krajowej nr 3. W tym dniu będą prowadzone specjalistyczne prace mające na celu wycinkę drzew potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu.  Dojście do schroniska "Kochanówka" będzie możliwe _tylko_ od strony Chaty Walońskiej. Uprzejmie prosimy o stosowanie się do poleceń Służb Karkonoskiego Parku Narodowego. Przewidywany termin ponownego otwarcia szlaków to sobota, 26 października.

tn plakat malarstwo jeńców

Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza mieszkańców na spotkanie które odbędzie się dnia 7 listopada 2019r o godzinie 16:00 w Sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury.


Tematem spotkania będą zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi związane z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a w tym kluczowe założenia nowego regulaminu utrzymania czystości oraz obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kwestia podwyższonej opłaty za nie wywiązywanie się z tego obowiązku.

uwaga

Piechowicki Ośrodek Kultury informuje, że od dnia 15.10.br. Miejska Biblioteka Publiczna jest nieczynna z powodu inwentaryzacji księgozbioru.

Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w  obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym.
O pomoc, która realizowana  jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”   objętego PROW na lata 2014-2020,  może ubiegać się rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, tj. osoba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli :
- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014r., położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”.
-   w gospodarstwie, którego wnioskodawca jest posiadaczem, musi być prowadzona w celach zarobkowych działalność rolnicza w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie może być prowadzona w celach naukowo-badawczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r.
Pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotkniętych np. suszą upraw rolnych, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku.

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.