A- A A+

Szanowni  Mieszkańcy Piechowic


Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że czynione są starania o poprawę komunikacji publicznej w Piechowicach. Nie ma i nigdy nie było koncepcji pozostawienia mieszkańców bez sprawnej, dostępnej i bezpiecznej komunikacji miejskiej. Przeciwnie, z dużym zaangażowaniem staramy się wypracować alternatywne możliwości komunikacji miejskiej, która działać będzie sprawniej niż dotychczasowa. W propozycji alternatywnej komunikacja na terenie miasta będzie zapewniona autobusami niskopodłogowymi, z szeroko otwieranymi drzwiami, tak aby osoby starsze, niepełnosprawne oraz opiekunowie dzieci z wózkami w sposób wygodny i łatwy dostały się do autobusu.

Ponadto celem naszym jest  zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i dostosowania kursów do potrzeb mieszkańców, zwłaszcza do potrzeb uczniów i osób pracujących poza Piechowicami. Duże znaczenie ma dla nas komfort jazdy naszych mieszkańców dlatego zwiększona ilość kursów ma na celu wyeliminowanie tłoku w autobusach i zwiększenie możliwość wyboru kursu o właściwej godzinie.  Konstrukcja rozkładu jazdy uwzględnić ma kursy autobusów MZK linii 9 i 7 z głównego punktu przesiadkowego w Sobieszowie. Z przystanku Sobieszów - Pętla wszyscy pasażerowie będą mogli kontynuować jazdę autobusami linii nr 9 i 7 MZK na dotychczasowych warunkach.

Dzieci i młodzież ucząca się oraz osoby po 70 roku życia w liniach MZK mają przejazdy bezpłatne. W komunikacji alternatywnej z Piechowic do Sobieszowa zakładamy, że wszyscy pasażerowie jeździliby za darmo

Wiemy, że dotychczasowe rozkłady jazdy autobusów MZK nie są wystarczające, a kursów jest za mało, obawiamy się jednak, że rosnące koszty stawek zaproponowanych przez Miasto Jelenia Góra oraz brak możliwości negocjacji warunków porozumienia spowoduje konieczność dalszej redukcji kursów. Usztywnienie stanowiska Jeleniej Góry na warunki ujęte w porozumieniu, a przede wszystkim na  uchybienia prawne w tekście porozumienia podpisywanego na kolejne 10 lat, spowodowało konieczność szukania alternatywy, która dawałaby większe korzyści dla mieszkańców.

Przede wszystkich naszym głównym przesłaniem jest utworzenie komunikacji miejskiej dostępnej, bezpiecznej, dostosowanej do potrzeb przewozowych mieszkańców. Przesłaniem naszym jest zwiększanie liczby kursów i ułatwianie komunikacji, a nie  doprowadzenie do wykluczenia komunikacyjnego Piechowic. Zwiększenie wpływu na organizację komunikacji miejskiej oraz zwiększenie kontroli nad wydatkami na usługi komunikacyjne to podstawowe powody do szukania możliwości innych niż komunikacja MZK.

Najprostszym rozwiązaniem byłoby podpisanie porozumienia, nie dbając o racjonalne gospodarowanie finansami gminnymi. Rada Miasta Piechowice mogłaby podjąć uchwałę o przystąpieniu do porozumienia z Miastem Jelenia Góra na wskazanych przez Jelenią Górę warunkach. Burmistrz Miasta kierując się dobrem gminy, dyscypliną finansów publicznych, a przede wszystkim dobrem naszych mieszkańców zaproponował przedstawienie pod obrady Rady Miasta Piechowice projektu alternatywnej, samodzielnej komunikacji miejskiej. 

Obawy mieszkańców związane z wykluczeniem komunikacyjnym Piechowic, a także z zastąpieniem autobusów komunikacji MZK niebezpiecznymi, starymi busami są niczym nieuzasadnione i przedwczesne. Największym dobrem jest zadowolenie mieszkańców i tym zawsze kieruje się Burmistrz Miasta Piechowice podejmując swoje działania i decyzje.



Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.