A- A A+

Powodzie, wichury, śnieżyce, pożary przestrzenne i inne – to katastrofy, które mogą się wydarzyć w naszym mieście. Katastrofy mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach. Większość jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Część z nich jest przewidywalna – ale większość ciągle nas zaskakuje. Inne to katastrofy techniczne, takie jak budowlane, komunikacyjne, energetyczne itp. Te z kolei mogą być wywołane przez czynniki naturalne bądź w wyniku działalności człowieka, zarówno tej przemyślanej, jaki i niezamierzonej.
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Jednym z elementów zarządzania kryzysowego na poziomie reagowania na zagrożenia są Centra Zarządzania Kryzysowego. W Piechowicach jest to:
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piechowicach, znajdujące się w siedzibie Transgranicznego Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności - budynek OSP Piechowice, przy ulicy Szkolnej 4.

Wszelkie informacje w sprawie zagrożenia powodziowego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej, epidemiologicznej, czy innego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi powstałego na skutek działalności człowieka lub sił przyrody, a także w przypadku stwierdzenia obecności na terenie miasta żywego lub martwego zwierzęcia dzikiego należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie:

  • w godz. 7.00 – 15.00 (poniedziałek- czwartek) tel. 75 76 11 224
  • w pozostałym czasie tel. 693 411 157 (całodobowo, każdego dnia)

Zgłoszenia o awariach wody proszę kierować do KSWiK Sp. z o.o. Oddział w Piechowicach, ul. Boczna 15, tel. całodobowy 75 76 12 182
Zgłoszenia o bezdomnych psach proszę kierować do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 75 76 11 224 lub 693 411 157
W przypadku niemożliwości skontaktowania się telefonicznie bezpośrednio z pracownikiem MCZK w Piechowicach, po godzinach pracy Urzędu Miasta w Piechowicach powyższe sprawy można zgłaszać za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jeleniej Górze, tel. 75 64 73 108.Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.