A- A A+

uwaga

Piechowicki Ośrodek Kultury informuje, że od dnia 15.10.br. Miejska Biblioteka Publiczna jest nieczynna z powodu inwentaryzacji księgozbioru.

Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w  obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym.
O pomoc, która realizowana  jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”   objętego PROW na lata 2014-2020,  może ubiegać się rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, tj. osoba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli :
- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014r., położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”.
-   w gospodarstwie, którego wnioskodawca jest posiadaczem, musi być prowadzona w celach zarobkowych działalność rolnicza w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie może być prowadzona w celach naukowo-badawczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r.
Pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotkniętych np. suszą upraw rolnych, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku.

uwagaW ostatnich miesiącach br. Piechowiczanie, rodzice dzieci w wieku 6-12 lat mieli możliwość wypełnienia ankiety dotyczącej organizacji przez Piechowicki Ośrodek Kultury odpłatnych zajęć podczas ferii i wakacji w wymiarze 8 godzin dziennie wraz z wyżywieniem.

Ankiety dostępne były na stronie internetowej www.pok.piechowice.pl. Informacja o nich ukazała się w Informatorze Piechowickim oraz w Szkołach Podstawowych, gdzie rodzice mieli możliwość pobrania ankiet u nauczycieli. Łącznie do Piechowickiego Ośrodka Kultury wpłynęło ok. 60 ankiet, z czego ok. 50 było poprawnie i czytelnie wypełnionych. Z zestawionych danych wynika, że blisko połowa z ankietowanych rodziców chciałoby zapisać swoje dzieci na zajęcia zarówno w czasie ferii zimowych, jak i wakacji letnich. Ok. ¼ rodziców deklaruje chęć zapisania dzieci tylko na okres ferii zimowych i ok. ¼ rodziców tylko na okres wakacji letnich.

Ok. 47% rodziców chciałoby, aby ich dziecko uczęszczało na zajęcia wakacyjne w okresie od początku wakacji do 31 lipca, 26% rodziców wolałoby termin od początku do końca sierpnia , 27% chętnie zapisałoby swoje dzieci na cały okres wakacyjny.

Podczas ferii zimowych ponad połowa z ankietowanych rodziców wskazuje chęć zapisania dziecka na 1 tydzień, pozostali rodzice wskazują w odpowiedziach, że byłyby to 2 tygodnie zajęć.

W czasie wakacji letnich rodzice w większości zdecydowaliby się zapisać swoje dziecko/dzieci na okres dwóch lub czterech tygodni ( głosy między tymi dwiema opcjami rozkładają się po równo). Blisko 80% dzieci, które miałyby wziąć udział w zajęciach prowadzonych w POK ma między 6 a 9 lat. Pozostali to przedstawiciele grupy wiekowej 10-12 lat. Głosy pomiędzy grupami zainteresowań sportowo- turystyczną, a artystyczno- humanistyczną rozkładały się po równo w okresie ferii zimowych, a w okresie wakacji letnich zdecydowana większość rodziców wskazała grupę sportowo- turystyczną jako preferowaną dla swojego dziecka.

Ostatnie z pytań dotyczyło kosztów, jakie rodzice byliby w stanie ponieść, w związku z zapisaniem swojego dziecka na 8 godzinne zajęcia wraz z wyżywieniem

ok.57% rodziców mogłoby zapłacić 100-150zł za jedno dziecko przez jeden tydzień zajęć.

ok.37% rodziców mogłoby zapłacić między 150 a 250zł za jedno dziecko przez jeden tydzień zajęć.

ok.6% z ankietowanych mogłoby ponieść koszty wysokości 250 i więcej złotych za jedno dziecko przez jeden tydzień zajęć.

Kierując się powyższym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem dzieci oraz ich rodziców postaramy się poszukać możliwości zrealizowania odpłatnych wakacji i ferii w POK. O decyzji w tej sprawie, a także uwarunkowaniach i sposobie prowadzenia zajęć poinformujemy do końca roku 2019, na łamach Informatora Piechowickiego oraz na stronie www.pok.piechowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, Dolnośląskim Funduszem Rozwoju, Dolnośląskimi Pracodawcami, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i kancelarią prawną TLA we Wrocławiu organizuje czterodniowe wydarzenie, które poprowadzą najlepsi naukowcy, praktycy biznesu, przedsiębiorcy i specjaliści różnych branż.

Słuchacze podczas Akademii poznają m.in. schemat postępowania z biznesowym pomysłem, począwszy od inspiracji, aż po jego wdrożenie. Podejmowana tematyka traktować będzie m.in. o rodzajach innowacji, modelach biznesu, kreowaniu projektów, opracowaniu wniosków aplikacyjnych, ale także o prawno-podatkowych aspektach rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i badawczo-rozwojowej.

Wydarzenie: „Akademia Innowacji – od inspiracji po wdrożenie”

Miejsce: inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wielka 67 we Wrocławiu

Terminy: 24, 25, 29, 30 października

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości: https://inqube.pl/akademia-innowacji-od-inspiracji-po-wdrozenie/

CZYSTE KARKONOSZE09102019

MDM01102019

tn A37 0163

Przy takiej aurze odbył się w minioną sobotę dziesiąty już Dzień Jesieni na malowniczym terenie Pałacu Pakoszów. W tym roku jesień powitano przy dźwiękach nastrojowej muzyki w wykonaniu zespołu A.M.A. Trio, który umilał czas wszystkim uczestnikom, ..... dalsza treść artykułu i galeria zdjęć po kliknięciu w link http://pok.piechowice.pl/n,czasem-slonce-czasem-deszcz

PLAKAT ZIEMNIAK092019

zbiórka odpadów wielkogabarytowych092019


11 Lis 2019
09:00AM -
Dzień Niepodległości w Piechowicach
październik 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.