A- A A+

 

Szanowni Państwo!

Oficyna  Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Miejskiej Piechowice realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszego miasta.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

https://mieszkancypiechowice.webankieta.pl/

Pomoc dla posiadacza chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19

Do dnia 06.11.2020 r. (piątek) posiadacze chryzantem, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej:

  1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub
  2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem. Pomoc, przyznawana jest na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wnioskuposiadacza chryzantem, w którym zgłasza on Agencji liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. 
Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję:
Jednocześnie ARiMR ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,  instytucje publiczne lub inne osoby publiczne (kościoły, koła gospodyń wiejskich). Mogą one zgłosić do dnia 12.11.2020 r. (środa) do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych. 
Kierownik biura powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną instytucję publiczną. 

Przy przekazywaniu chryzantem posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzenie odbioru chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez ww. podmioty i instytucje. 

Chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady uprawnionemu podmiotowi lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady. 

Posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., ww. potwierdzenia odbioru liczby chryzantem.

Pomoc dla posiadacza chryzantem ustala się w wysokości iloczynu liczby oddanych chryzantem (na podstawie ww. potwierdzeń odbioru) oraz stawki pomocy.Stawka pomocy wynosi w przypadku:

  • chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę;
  • chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

Pomoc zostanie wypłacona pomoc w terminie do dnia 31.12.2020 r.

10.11.2020 WEBINARIUM 002

Gmina Miejska Piechowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Dostawa sprzętu komputerowego w ilości 18 szt. komputerów przenośnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym"

1. Zapytanie ofertowe» 

2. Szczegółowy opis zamówienia»

3. Wzór umowy»

4. formularz ofertowy»

5. formularz ofertowy doc.»

6.zmiana treści zapytania ofertowego»

7.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty»'

8.ogłoszenie dotyczące zmiany wyboru najkorzystniejszej oferty»

Nadleśnictwo Szklarska Poręba uprzejmie informuje, że od dnia 26.10.2020 r. zostają otwarte:

- szlak niebieski w okolicach Górzyńca;

- szlak żółty w okolicach Antoniowa i Kowalówki

 

Nadleśnictwo Szklarska Poręba

Szklarska PorębaKIC.10.2020 r.

Znak sprawy: DAG.771.1.2020/SG

Informacja w sprawie przejazdów kolejowo — drogowych linii 311 Szklarska Poręba - Granica Państwa

Informuję, że po dniu 19 listopada 2020 r. na przejazdach kolejowo — drogowych linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba — Granica Państwa i drogach leśnych w zarządzie Nadleśnictwa Szklarska Poręba zostaną zamontowane rogatki stale zamknięte. Rogatki będą otwierane tylko przez osoby uprawnione na podstawie umowy zawartej z zarządcą linii kolejowej i przeszkolone, a ich przekraczanie będzie możliwe wyłącznie podczas otwarcia. Powyższe podyktowane jest realizacją przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późna zm.) W związku z powyższym utrudniony zostanie ruch na ważnych szlakach turystycznych pieszych, rowerowych oraz trasach narciarskich m.in.:

  • żółty szlak turystyczny: Przełęcz Szklarska — Rozdroże pod Działem Izerskim
  • zielony szlak turystyczny: Przełęcz Szklarska — Rozdroże pod Cichą Równią
  • czerwony szlak turystyczny: Przełęcz Szklarska — Stacja Turystyczna Orle
  • trasa rowerowa typu single track- „Szklarska"

Nadleśnictwo Szklarska Poręba zamierza przeszkolić swoich pracowników w zakresie obsługi przejazdów kolejowo — drogowych, jednak nie jest w stanie umożliwić ruchu turystycznego na opisanych powyżej trasach w oczekiwanym zakresie. Obsługa przejazdów przez uprawnionych pracowników Nadleśnictwa Szklarska Poręba będzie wykonywana dla potrzeb gospodarki leśnej. Jeszcze raz podkreślam, że instalacja rogatek jest koniecznością wynikającą z przepisów prawa i nie jest zależna od woli

Nadleśnictwa.

Z poważaniem

NADLEŚNICZY

Jerzy Majdan

Nadleśnictwo Szklarska Poręba, ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba, www.szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl tel.: +48 75717-23-32, fax: +48 757172332, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lasy.gov.pl

mapa obrazująca położenie przejazdów kolejowo dorgowych linii 311 min 1

(podkład mapowy został udostępniony dzięki uprzejmości Wydawnictwa Turystycznego PLAN s.c.)

W związku z obostrzeniami epidemicznymi obowiązującymi od dnia 24.10.2020r. informujemy , że:

Piechowicki Ośrodek Kultury jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,

Galeria wystawowa czynna w godz. 9.00-17.00,

Miejska Biblioteka Publiczna czynna od poniedziałku do czwartku 9.00-17.00, w piątki 9.00-14.00.

 

Więcej informacji po kliknięciu w link: https://bit.ly/3mxOtqx

W związku z obowiązywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ograniczony został dla interesantów bezpośredni dotęp do pomieszczen Urzędu Miasta w Piechowicach.

Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentacje należy załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź przez system e-PUAP.

Wizyty osobiste w Urzędzie Miasta w Piechowicach należy ograniczyć jedynie do przypadków niecierpiących zwłoki. 

pełna treść zarządzenia» 

Zaproszenie do złożenie oferty - opracowanie Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych 

pełna treść ogłoszenia»

propozycja cenowa»

umowa»

oświadczenie»

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyReklamy:
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.