A- A A+


Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Piechowicach na stanowisko "POMOCY BIUROWEJ"


LICZBA ETATÓW: 1

FORMA ZATRUDNIENIA;
umowa o pracę na pełen etat (40 godzinny czas pracy tygodniowo)


WYMAGANIA:
1. Wykształcenie zgodne z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), minimum średnie
2. dobra znajomość obsługi komputera
3. umiejętność pracy w zespole
4. komunikatywność
5. odpowiedzialność
6. mile widziane doświadczenie na wymaganym stanowisku

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1. Prowadzenie ogółu spraw kadrowych oraz akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
2. Obliczanie, zbieranie i rozliczanie odpłatności za Przedszkole (dbałość o terminowe opłaty przez rodziców).
3. Obliczanie osobodni (uzgadnianie ilości dzieci w poszczególnych grupach), zestawień oraz rejestrów.
4. Prowadzenie spraw:
- rejestrów zwolnień lekarskich oraz obecności pracowników
- rejestru pieczęci
- ewidencji znaczków pocztowych i wysyłanie korespondencji.
5. Prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczących czasu pracy pracowników oraz rozliczanie urlopów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Opracowywanie wspólnie z dyrektorem oraz z Główną Księgowa projektów, rozdzielanie i planowanie wydatków na zaspokojenie potrzeb gospodarowania Przedszkola.
7. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji w Przedszkolu zgodnie z obowiązująca instrukcją (księga korespondencji).
8. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych, dokonywanie odpisów z inwentarza oraz sporządzenia protokołów likwidacji środków trwałych i wyposażenia.
9. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych.
10. Przygotowanie danych do sprawozdań dotyczących wszystkich spraw ujętych w niniejszym zakresie np. do GUS-u.
11. Dokonywanie zakupów gotówkowych oraz rozliczanie zaliczki.
12. Zamawianie środków czystości oraz zaopatrywanie w artykuły biurowe, odzież ochronną, obuwie i inne zlecone przez dyrektora.
13. Pisanie pism oraz ogłoszeń.
14. Obsługa programu SIO
15. Współdziałanie z Dyrektorem i wszystkimi pracownikami Przedszkola.
16. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Przedszkola.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- list motywacyjny
- życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
- kopie świadectw pracy z poprzednich zatrudnień
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz wykształcenie potrzebne na w/w stanowisko.

OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy składać w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach, ul. Kryształowa 77, Gabinet Dyrektora, I piętro nr 8.
Termin składania ofert  od 21.11.2018r. do 05.12.2018r.


Brak wydarzeń
grudzień 2018
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Reklamy:


Stan salda na rachunku bankowym: „Pomoc pogorzelcom – odbudowa budynku przy ul. Kryształowej 102” Na dzień 30.11.2018r. z godz. 16.00:

24.067,38 zł