A- A A+

FEPR DS UE EFSI color

Wraz z końcem kwietnia zakończyła się realizacja projektu "Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń, w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II".  W ramach wspólnej inicjatywy Gmin: Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń nasi mieszkańcy zyskali możliwość szerszego kontaktu z Urzędem Miasta i załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu, bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie. Dzięki wdrożonemu oprogramowaniu i modernizacji infrastruktury mieszkańcy Piechowic mogą między innymi złożyć wniosek o:
•    załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną
•    informowanie nas o wygenerowaniu należności wobec naszej osoby w systemie dziedzinowym Urzędu Miasta
•    rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie terminu płatności podatku, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie zaległości podatkowych w całości lub w części,
•    zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego
•    lokalizację zjazdu z drogi, zajęcie pasa drogowego czy umieszczenie urządzenia w pasie drogowym


Istnieje też możliwość złożenia za pośrednictwem Internetu deklaracji na podatek rolny i leśny wraz z załącznikami, deklaracji na podatek od nieruchomości albo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo mieszkańcy mogą korzystając z komputera czy smartfona zgłosić stwierdzoną na terenie miasta usterkę w infrastrukturze publicznej.
Teraz wiele spraw w Urzędzie będzie można załatwić nie tylko nie wychodząc z domu, ale także o dowolnej porze dnia i nocy. Skorzystanie z nowych e-usług ułatwiają filmy instruktarzowe zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Cały projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie blisko 2 800 000 zł w ramach Umowy nr RPDS.02.01.03-02-0008/16-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Po raz kolejny udało się nie tylko skutecznie aplikować o środki pomocowe, ale także terminowo zrealizować projekt i osiągnąć założone w nim, korzystne dla mieszkańców rezultaty. Mamy nadzieję, że łatwiejsza komunikacja z Urzędem podniesie poziom zadowolenia mieszkańców z naszych usług.


Brak wydarzeń
styczeń 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Reklamy:


Stan salda na rachunku bankowym: „Pomoc pogorzelcom – odbudowa budynku przy ul. Kryształowej 102” Na dzień 30.11.2018r. z godz. 16.00:

24.067,38 zł