A- A A+

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zwrócił się z wnioskiem do Rady Miasta Piechowice o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników sądowych. Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wyborów informujemy, iż kandydatów na ławnika sądowego należy zgłaszać do dnia 30 marca 2018 roku.

Rada Miasta Piechowice dokona wyboru ławników sądowych kadencja na lata 2016-2019:
do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze – w liczbie 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 
Zgłaszanie kandydatów na ławników określa:
USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23 i 3) - Dział IV rozdział 7;
 
ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz.693);

Czytaj więcej »


Brak wydarzeń
grudzień 2018
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Reklamy:


Stan salda na rachunku bankowym: „Pomoc pogorzelcom – odbudowa budynku przy ul. Kryształowej 102” Na dzień 30.11.2018r. z godz. 16.00:

24.067,38 zł