A- A A+

W związku z ogłoszeniem naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-274/17 zapraszamy na spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze
Spotkanie informacyjne:
Jelenia Góra, Książnica Karkonoska, 15.11.2017 (środa) w godzinach 10:15-16:00
Na spotkaniu zostanie umówiony regulamin konkursu i zasady naboru, kryteria wyboru projektów, cele i wskaźniki, kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT AJ oraz zostaną przekazane odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące naboru.
Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesłać do 14.11.2017 do godziny 10:00 na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym w załączniku i pod linkiem: http://www.zitaj.jeleniagora.pl/item/591-spotkanie-informacyjne-dotyczace-naboru-rpds-10-04-03-iz-00-02-274-17-jelenia-gora-15-11-2017
Szczegóły dotyczące naboru RPDS.10.04.03-IZ.00-02-274/17

 

 

Na co:
- organizację praktycznych form nauczania (staże, praktyki zawodowe);
- uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku;
- podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach) i inne
Dla kogo:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  
• jednostki organizacyjne jst;
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
• placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
• instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;  
• podmioty prowadzące działalność oświatową;                                                                                                                   
• osoby fizyczne prowadząca działalność gospodarczą.
Dokumentacja dotyczącą naboru
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-naborze-dla-poddzialania-10-4-3-dostosowanie-systemow-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-do-potrzeb-rynku-pracy-zit-aj-3/


Gdzie szukać informacji:
Wszelkie informacje dotyczące naborów (ogłoszenia, regulaminy konkursów) i spotkań informacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.zitaj.jeleniagora.pl oraz rpo.dolnyslask.pl
Kontakt: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej, Ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, Tel. 75 7546 249, 75 7546 288
Zapraszamy!


Brak wydarzeń
listopad 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Reklamy:


Stan salda na rachunku bankowym: „Pomoc pogorzelcom – odbudowa budynku przy ul. Kryształowej 102” Na dzień 30.10.2018r. z godz. 16.00:

18.360,80 zł